O nasNasz ZespółCennikKontakt

Trening słuchowy Johansen (IAS)

IAS - jest programem opierającym się na szczegółowej wykonywanej na audiometrze diagnozie, istotnych dla procesu uczenia się aspektów słyszenia i uwagi słuchowej. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi, wypowiedziach pisemnych.

Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Terapeuta wysyła dane z diagnozy do określonego przez prowadzących szkolenie ośrodka terapii Johansena (na terenie Niemiec), który przygotowuje indywidualny program w formie nagrań dźwiękowych.

Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowana płytę CD z programem terapeutycznym. Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych.

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja,
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • wcześniactwo,
 • urazy głowy.
 • Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • małymi dziećmi (od 3 r. ż.),
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • osobami z autyzmem, z porażeniem mózgowym,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • Terapia słuchowa poprawia nie tylko słuch, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.
 • © 2012 maxprint.pl