O nasNasz ZespółCennikKontakt

Terapia integracji odruchów INPP

U wielu dzieci z trudnościami w uczeniu się można zaobserwować opóźnienie neurorozwojowe związane z obecnością niezintegrowanych odruchów pierwotnych, które negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny uczniów. Jest to metoda terapeutyczna opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia.

Ma na celu usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się. Dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego, prostego programu ćwiczeń, który zajmuje około 10 minut i może być realizowany w szkole lub w domu.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z:

  • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej
  • opóźnionym rozwojem mowy
  • zaburzeniami koordynacji
  • zaburzeniami koncentracji uwagi
  • nadpobudliwością i nadruchliwością
  • trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
  • dysleksją
  • © 2012 maxprint.pl