O nasNasz ZespółCennikKontakt

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest formą pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz w przypadkach gdy dziecko ma problemy z ortografią, słabo czyta, gubi lub odwraca litery, ma mało czytelne pismo. Trudności w uczeniu się mogą pojawiać się na różnym poziomie edukacji szkolnej. Powodują one, że uczeń ma duże problemy przyswoić sobie określoną wiedzę czy umiejętności.

Przez trudności w uczeniu się rozumiemy nie tylko złe wyniki w nauce, ale ogromny i często nieadekwatny wysiłek i nakład pracy w stosunku do efektów nauki. Sytuacja taka bardzo obciąża dziecko i jest niekorzystna da układu nerwowego i jego przyszłego rozwoju. Stan taki może stać się przyczyną zaburzeń zachowania i poważnych trudności wychowawczych. Należy dążyć do jak najwcześniejszego rozpoznawania przyczyn trudności w uczeniu się i ich eliminowania.

Terapia pedagogiczna - stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczenie niepowodzeń szkolnych oraz wyrównanie braków umiejętnościach w wiadomościach. Efekty terapii zależą przede wszystkim od wczesnego wykrycia zaburzeń i systematycznej pracy.

Terapia to:

  • zapobieganie lub pomoc w zaistniałych już niepowodzeniach w nauce,
  • indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb dziecka
  • ciekawe, atrakcyjne metody pracy
  • elementy terapię ręki wpływające korzystnie na pismo
  • ćwiczenia orograficzne
  • Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej (mała grupa).

    © 2012 maxprint.pl