O nasNasz ZespółCennikKontakt

Terapia psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block

Jest to jedna z form terapii psychomotorycznej podczas której realizowane są trzy główne elementy: ruchowy, emocjonalny i poznawczy. Ta forma jest przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia, z zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu.

Na zajęcia przyjmowane są dzieci po badaniu neurologicznym. Zajęcia prowadzone są przez terapeutę, pedagoga i psychologa.

Terapia odbywa się w grupie od 3 do 5 dzieci z podziałem na wiek. Grupa jest na tyle mała, że pozwala traktować problemy dziecka indywidualnie, a jednocześnie daje okazję do funkcjonowania społecznego. Jeden cykl obejmuje 25-30 sesji terapeutycznych raz w tygodniu po 1,5 godziny. Ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu terapia jest przyjemniejsza i łatwiejsza do zaakceptowania. Wszystkie ćwiczenia są zintegrowane, łączą doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. W procesie terapeutycznym uczestniczy całe ciało dziecka. Wszystkie czynności są werbalizowane. Każdemu ćwiczeniu towarzyszy piosenka, wierszyk, rymowanka lub komunikat słowny. Doświadczenia ruchowe są uświadamiane dzięki mowie, dlatego czynności ruchowe i mowa wzajemnie się stymulują. Mowa jest regulatorem zachowań ruchowych.

Zapraszamy dzieci:

  • z trudnościami w wykonywaniu czynności ruchowych (niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa, łatwość tracenia równowagi)
  • z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się
  • z wyraźnym opóźnieniem znajomości schematu ciała
  • z zaburzeniami lateralizacji i brakiem orientacji w przestrzeni i czasie- z zaburzeniami zachowania (problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej),
  • z nadwrażliwością emocjonalną, płaczliwością, impulsywnością, trudnościami z koncentracją uwagi.
  • Zajęcia łączą w sobie elementy czynności samoobsługowych, ćwiczeń ruchowych oraz zabaw pedagogicznych, według określonego schematu. Cykl zajęć trwa 15 tygodni.

    © 2012 maxprint.pl