O nasNasz ZespółCennikKontakt

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces odpowiedniego zebrania i połączenia wszystkich wrażeń zmysłowych w całość. Pozwala to poznawać otoczenie i własny ruch.

Z badań wynika, że co piąte dziecko ma problemy z powiązaniem tego co słyszy, z tym co widzi i czego dotyka. Odbiór i interpretacja bodźców płynących ze zmysłów jest niepełny. Zmysły nie współpracują. Najbardziej jest to widoczne wtedy, gdy dziecko trafia do grupy przedszkolnej lub szkolnej. Inteligentny i bystry kilkulatek nie może złożyć liter w jeden wyraz. Jego palce nie potrafią pisać. Ma opóźniony rozwój mowy. Widzi, ale ma problem z przepisaniem z tablicy. Słyszy, ale nie może zapamiętać. Chodzi, ale często się potyka, wpada na futryny.

Rezultatem dezorganizacji informacji są problemy w zachowaniu, koncentracji, trudności szkolne i w zakresie rozwoju ruchowego.

obrazekobrazek

Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, dziecko ma szanse poprawić:

 • koordynację
 • motorykę małą i dużą
 • koncentrację i uwagę
 • samokontrolę nad zachowaniem
 • samoocenę
 • Terapia integracji sensorycznej ma postać nauki poprzez zabawę. Sprzęt przeznaczony jest do stymulacji i koordynacji wszystkich zmysłów. Dziecko wykonując ćwiczenia – jednocześnie się uczy, poprawia funkcje językowe i poznawcze. Zadania rozwijają koncentrację i uczą konsekwencji w działaniu. Terapeuta znający możliwości dziecka układa zadania tak, by nie były ani za łatwe ani za trudne. Dziecko czując, że odnosi sukcesy podnosi swoją samoocenę.

  Terapia SI przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które napotykają na problemy w codziennym funkcjonowaniu, a także mających:

 • Zespół Downa
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • MPDz
 • ADHD
 • zaburzenia integracji odruchów niemowlęcych
 • trudności w szkole: dysleksja, dysgrafia
 • zaburzenia zachowania: nieśmiałość, agresja
 • zaburzenia mowy: opóźniony rozwój mowy, brak mowy, wady wymowy
 • wady słuchu
 • oraz inne
 • Regulamin terapii SI:

 • Zajęcia terapeutyczne z dzieckiem trwają 50 min.
 • Przed zajęciami dziecko zmienia ubiór lub przychodzi w stroju sportowym pozwalającym na swobodny ruch w czasie terapii.
 • W terapii SI istotna jest współpraca z rodzicami czyli systematyczne wykonywanie zaleceń terapeuty w domu. Pozostałe 10 min. po zajęciach to czas przeznaczony na rozmowę z terapeutą, informację o postępach dziecka i omówienie planu pracy w domu.
 • Czas trwania terapii i intensywność zajęć zależy od stopnia zaburzeń integracji sensorycznej danego dziecka. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu. Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 16 miesięcy terapeutycznych.
 • © 2012 maxprint.pl