O nasNasz ZespółCennikKontakt

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty - zajęcia arteterapii są kreatywną formą wzbogacają wrażliwość estetyczną dziecka poprzez działania plastyczne, rozwijającą zainteresowania oraz usprawniają zaburzoną motorykę. Mają też na celu aktywizowanie dziecka przez budzenie zainteresowań wieloraką aktywnością i swobodą działania.

Zajęcia arteterapii pozwalają na wykorzystanie sztuki w celach leczniczych i stymulujących rozwój dziecka.

Zajęcia arteterapii – terapii przez sztukę i swobodne działania skierowane są do dzieci jako forma aktywizująca bez względu na poziom intelektualny i wiekowy

Arteterapia obejmuje:

 • muzykoterapię
 • choreoterapię (taniec)
 • biblioterapię (terapię poprzez czytelnictwo)
 • działania terapeutyczne z dziedziny:
 • teatru, filmu
 • sztuk plastycznych (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia itp.)
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci:

 • ze stwierdzonymi zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym
 • z obniżoną sprawnością manualną
 • mającymi trudności w opanowaniu negatywnych emocji
 • przejawiającymi agresję
 • przejawiających niską samoocenę i nieśmiałość
 • mających trudności i niepowodzenia szkolne
 • z obniżoną percepcją wzrokową, słuchową i ruchową.
 • © 2012 maxprint.pl